Port – Calipso Yacht

Wrony 17, 11-500 GIŻYCKO, POLAND

Port – Calipso Yacht położony jest nad jeziorem Tajty w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, przy drodze wojewódzkiej 592 w kierunku na Kętrzyn, w odległości 7 km od Giżycka.

Dysponujemy  parkingiem samochodowym, zapleczem sanitarnym, miejscem na ognisko. Teren jest monitorowany i bezpieczny. Jest to przyjazne miejsce do wypoczynku i wędkowania. W odległości 200 m znajduje się karczma serwująca wspaniałe dania domowe i kuchni regionalnej.

Można u nas bezpieczne, nieodpłatne zaparkować rower, przechować sprzęt i wyposażenie rowerowe oraz bagaż. Opłata za parking samochodowy wynosi 15 zł. za dobę; 100 zł. za tydzień.

Regulaminu Portu - Calipso Yacht

Wrony 17, 11-500 GIŻYCKO, POLAND

§ 1

 1. Uiszczenie opłaty portowej oznacza akceptację Regulaminu Portu.
 2. Port Jachtowy Calipso-yacht  znajduje się  w miejscowości Wrony 17 k. Giżycka
 3. Na terenie Portu mają zastosowanie przepisy niniejszego Regulaminu i zarządzenia właściciela portu
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników jednostek pływających, bazujących na stałe lub czasowo w Porcie, oraz osoby znajdujące się na terenie Portu.

§ 2

 1. Bosman Portu przydziela miejsca postoju jachtów.
 2. Za porządek i ruch jednostek w Porcie odpowiedzialny jest Bosman Portu.
 3. Przełożonym Bosmana Portu jest właściciel portu
 4. Polecenia Bosmana Portu obowiązują wszystkie osoby znajdujące się na terenie Portu.
 5. Właściciel Portu jest uprawniony do wydania zakazu wejścia do Portu, jeżeli jacht lub załoga nie spełnia przepisów regulaminu, względnie z przyczyn związanych z bezpieczeństwem.

§ 3

 1. Korzystanie z wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie Portu podlega cennikowi znajdującemu się w Kapitanacie.
 2. W przypadku zakłócania porządku i niepodporządkowania się treści regulaminu przez osoby przebywające w Porcie, Obsługa Portu będzie zwracać się do organów porządkowych z prośbą
  o interwencję.
 3. Właściciel portu nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w Porcie kradzieże i straty na jachtach cumujących czasowo oraz za uszkodzenia tych jachtów. Po zajęciu miejsca przy kei sternik zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowego wykonania manewru cumowania oraz zabezpieczenia burt jachtu odbijaczami.
 4. Właściciel portu nie ponosi odpowiedzialności za braki w dostawie energii elektrycznej i innych mediów, które spowodowane są siłą wyższą i następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą.
 5. Na terenie Portu zabrania się opróżniania zbiorników ściekowych w miejscach innych niż wyznaczone, kąpieli w basenach portowych, używania detergentów do mycia jachtów i samochodów, pozostawiania samochodów i przyczep poza miejscami wyznaczonymi, niszczenia urządzeń oraz zieleni, pozostawienia dzieci bez opieki, postępowania niezgodnego z zasadami kultury osobistej  i etykiety żeglarskiej, wpływania i wypływania z Portu w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników Portu, poruszania się po basenie portowym z prędkością większą niż 6 km/h, wchodzenia na jacht bez zgody armatora.

§ 4

 1. Każdy jacht w Porcie powinien być wyposażony w gaśnicę odpowiedniej wielkości z ważnym atestem.
 2. Zabrania się używania na jachtach w Porcie kuchenek elektrycznych , grzałek elektrycznych i elektrycznych urządzeń grzewczych.
 3. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru włączonych urządzeń elektrycznych, zarówno na jachtach, jak na terenie Portu.
 4. Zabrania się korzystania z otwartego ognia (ogniska, grille, wędzarnie przenośne itp.) na terenie portu, na pomostach i jachtach w Porcie.
 5. Ogniska mogą być rozpalane tylko w wyznaczonych miejscach wyłącznie za zgodą Obsługi Portu.

§ 5

 1. Opłaty portowe według obowiązującego cennika powinny być dokonane u Bosmana Portu . Dowodem pobrania opłaty portowej jest paragon z kasy fiskalnej lub kwit KP.
 2. Opłata portowa uwzględnia cumowanie z wykorzystaniem boi lub mooringu oraz jednego miejsca postojowego. Zacumowanie w sposób powodujący użycie lub zajęcie więcej niż jednego miejsca postojowego powoduje wzrost opłaty o 200%.

§ 6

 1. Osoby niestosujące się do postanowień Regulaminu będą usunięte z terenu Portu a za wyrządzone szkody poniosą odpowiedzialność materialną.
 2. Właściciel portu ma prawo odmówić cumowania lub świadczenia innych usług portowych na rzecz danego jachtu lub osób bez podawania przyczyn takiej decyzji.

Właściciel portu  tel. 608348345